Hanneke (34)

Toen haar ouders plotseling overleden kon ze haar problemen niet nog verder vooruit schuiven. Achteraf was ze blij dat haar huisarts haar meteen doorverwees om gezamenlijk de problemen in kaart te brengen.