Aanmelding

U kunt zich aanmelden met de volgende 2 stappen

Verwijsbrief

  • Uw behandeling begint altijd bij uw huisarts. U heeft een verwijsbrief voor specialistische GGZ (S-GGZ) van de huisarts nodig om voor vergoeding van uw zorgverzekeraar in aanmerking te komen.
  • De datum van de verwijsbrief moet vóór het eerste intakegesprek liggen, anders vergoedt uw zorgverzekeraar de kosten niet.
  • Bovenstaande geldt ook als u zich op eigen initiatief aanmeldt.

Aanmelden

  • U kunt zich aanmelden door het aanmeldformulier in te vullen.
  • Ik antwoord u binnen 2 werkdagen via e-mail met een voorstel voor een telefonische afspraak.
  • Tijdens de telefonische afspraak maak ik een eerste inschatting of ik u in behandeling kan nemen en maken we een afspraak voor een intake gesprek.

Meenemen bij de intake

  • Legitimatiebewijs
  • Lijst met medicijnen die u gebruikt
  • Verwijsbrief

Wachttijd

Ik werk niet met een wachtlijst. Wanneer er een goede indicatie is en ik heb plek, kunnen we een intake gesprek inplannen.