Voor wie?

voor volwassenen met psychische klachten, zoals

  • Depressieve klachten
  • Angstklachten
  • Persoonlijkheidsproblematiek
  • Aanhoudende lichamelijke klachten

Behandeling

De eerste afspraak in de praktijk is een intake gesprek van ongeveer 60 minuten om een diagnose te kunnen stellen en een behandelvoorstel te kunnen doen. Soms is een tweede gesprek of extra tijd nodig om informatie bij uw eerdere behandelaren op te vragen, voordat ik een advies voor behandeling kan geven. Als we overgaan tot behandeling krijgt u een behandelplan waarvan de voortgang regelmatig wordt geëvalueerd. Mocht ik geen passende behandeling kunnen bieden, dan geef ik u advies over behandeling elders.

Persoonsgerichte psychotherapie

In mijn behandeling maak ik gebruik van persoonsgerichte psychotherapie. Psychische klachten staan vrijwel nooit op zichzelf. Ze zijn verbonden met dieper liggende emoties, gedachten, herinneringen en uw karakter. Persoonsgerichte psychotherapie richt zich op het ontdekken en beïnvloeden van deze onderliggende factoren. De klachten worden hierdoor hanteerbaar en er ontstaat persoonlijke groei.

Medicatie

Soms is medicatie nodig om specifieke klachten te behandelen. Als psychiater kan ik medicatie voorschrijven en integreren in uw behandeling.

Intensievere zorg nodig?

Als u door uw klachten frequent in crisis raakt of buiten kantooruren hulp nodig heeft adviseer ik u om zich aan te melden bij een GGZ-instelling die 24/7 zorg kan bieden. Wanneer u intensievere zorg of uitgebreidere diagnostiek nodig heeft dan ik in mijn praktijk kan bieden, zal ik of de huisarts u verwijzen naar een GGZ-instelling.