Consultatie

OVERLEG MET DE PSYCHIATER

Consultatie geeft u als huisarts of POH-GGZ ondersteuning bij psychiatrische vraagstukken. Het budget voor POH-GGZ biedt hiervoor ruimte. Het gaat om advies over bijvoorbeeld medicatie, diagnostiek, verwijsmogelijkheden of bejegening. Het consultverslag wordt diezelfde dag gemaakt, bevat concrete adviezen en begrijpelijke taal voor de patiënt. De behandelverantwoordelijkheid blijft altijd bij de huisarts. Consultatie vindt op verschillende wijzen plaats:

  • Telefonisch consult over medicatie of verwijzing
  • Schriftelijke beoordeling van de (medicatie) casus via e-mail
  • Gesprek met de patiënt voor consult op uw locatie
  • Gesprek met de patiënt voor consult in mijn praktijk

Structurele samenwerking

U kunt kiezen voor structurele samenwerking. Ik kom dan een vast dagdeel per maand in de huisartsenpraktijk of we maken een structurele afspraak voor overleg. Deze samenwerking wordt door de zorgverzekeraar ondersteund met extra budget.

Meer informatie?

Voor informatie of een consultvraag kunt u mij bellen of mailen.